Clasificación

Clase ANFIBIOS

Subclase Labirintodontos (†)
Subclase Lepospóndilos (†)
Subclase Lisanfibios
   Orden Urodelos o Caudados
    Suborden Criptobrancoideos
    Familia Hinóbidos Familia Criptobranquidos
    Suborden Sirenoideos o Meantes
    Familia Sirénidos
    Suborden Salamandroideos
    Familia Salamándridos Familia Proteidos Familia Nectúridos Familia Anfiúmidos
    Suborden Ambistomatoideos
    Familia Abistomatidos (+Dicamptodóntidos) Familia Pletodóntidos o Pleurodóntidos
   Orden Anuros
   Suborden Arqueobatracios   Superfamilia Discoglosoideos
    Familia Leiopelmátidos (+Ascáfidos) Familia Discoglósidos
     Superfamilia Pipoideos
    Familia Rinofrínidos Familia Pípidae
     Superfamilia Pelobatoideos
      Familia Pelobátidos (+Pelodytidae)
    Suborden Neobatracios   Superfam. Bufonoideos
    Familia Miobatrácidos (+Heleofrínidos) Familia Pelodriádidos Familia Leptodactílidos Familia Bufónidos (+Atelopódidos) Familia Braquicefálidos Familia Dendrobátidos Familia Rinodermátidos Familia Pseúdidos Familia Hílidos (+Filomedúsidos) Familia Centrolénidos Familia Sooglósidos
     Superfamilia Ranoideos
    Familia Microhílidos (+Frinoméridos) Familia Ránidos Familia Hiperóiidos Familia Racofóridos
    Orden Gimnofionas o Ápodos
    Familia Rinatremátidos Familia Ictiófidos Familia Tiflonéctidos Familia Cecílidos Familia Escolecomórfidos