Clasificación

Clase AVES

Subclase Saururas o Arqueornites (†) 
                    Orden ARQUEOPTERIGIFORMES (†)
Subclase Ornituras o Neornites
          Infraclase Odontolcas u Odontognatas (†)
                    Orden HESPERORNITIFORMES (†)
          Infraclase Ictiornites (†)
                    Orden ICTIORNITIFORMES (†)
          Infraclase Paleognatas (Corredoras)
                    Orden ESTRUTIONIFORMES
                    Orden REIFORMES
                    Orden CASUARIFORMES
                    Orden AEPIORNITIFORMES (†)
                    Orden DINORNITIFORMES (†)
                    Orden APTERIGIFORMES
                    Orden TINAMIFORMES
            Infraclase Impennes
                    Orden ESFENISCIFORMES
            Infraclase Neognatas (Carinadas)
                    Orden GAVIFORMES
                    Orden PODICIPEDIFORMES, PODICIPITIFORMES o COLIMBIFORMES
                    Orden PROCELARIFORMES
                    Orden PELECANIFORMES
                    Orden ODONTOPTERIGIFORMES (†)
                    Orden CICONIFORMES
                                Suborden Ardeas
                                Suborden Balenicipites
                                Suborden Ciconias
                    Orden FENICOPTERIFORMES
                    Orden ANSERIFORMES
                                Suborden Anhimas
                                Suborden Anseres
                    Orden FALCONIFORMES
                                Suborden Catartes
                                Suborden Falcones
                    Orden GALLIFORMES (+OPISTOCOMIFORMES)
                    Orden GRUIFORMES o RALLIFORMES (+TURNICIFORMES)
                    Orden DIATRIMIFORMES (†)
                    Orden CARADRIFORMES
                                Suborden Caradrios
                                Suborden Larios
                                Suborden Alcas
                    Orden COLUMBIFORMES (+PTEROCLIDIFORMES)
                    Orden PSITACIFORMES
                    Orden CUCULIFORMES (+MUSOFAGIFORMES)
                    Orden ESTRIGIFORMES
                    Orden CAPRIMULGIFORMES
                                Suborden Esteatornites
                                Suborden Caprimulgos
                    Orden APODIFORMES
                                Suborden Ápodos
                                Suborden Troquilos
                    Orden COLIFORMES
                    Orden TROGONIFORMES
                    Orden CORACIFORMES
                                Suborden Alcedinos
                                Suborden Meropes
                                Suborden Coracios
                                Suborden Bucerotes
                    Orden PICIFORMES
                                Suborden Gálbulas
                                Suborden Picos
                    Orden PASERIFORMES
                                Suborden Dermodáctilos
                                            Cohorte EURILAIMOS
                                Suborden Eleuterodáctilos
                                     Infraorden Mesomioides
                                            Cohorte TIRANOS
                                            Cohorte MENUROS
                                                 Infraorden Acromioides
                                            Cohorte PASERES u OSCINES